ลำปาง – บรรยากาศการสมัครผู้ใหญ่บ้าน ม.9 บ้านปงยางคก อ.ห้างฉัตร

5
(1)

เช้าวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร ได้มีการรับสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน บ้านปงยางคก หมู่ 9 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง หลังจากผู้ใหญ่บ้านคนเดิมได้ลาออก ทำให้ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านได้ว่างลง ทางอำเภอห้างฉัตรจึงได้ทำการประกาศรับสมัครผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ขึ้น ซึ่งในวันนี้ได้มีผู้เดินทางมาลงสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 2 คน โดยได้เดินทางมาพร้อมกัน หลังจากเวลา 08.30 น. นางนลินี ปวงแก้ว ปลัดอำเภอห้างฉัตร ได้ให้ผู้สมัครทั้งสองคนทำการจับฉลากลำดับหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 2 คน คือนายยุทธดากร ฟูชื่น และนางสาวพัชรินทร์ ศิริวรรณ ที่เดินทางมาถึงก่อนเวลาเปิดรับสมัคร 08.30 น. ผลการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ดังนี้

  • นางสาวพัชรินทร์ ศิริวรรณ ได้หมายเลข 1
  • นายยุทธดากร ฟูชื่น ได้หมายเลข 2

ทางด้านนายยุทธดากร ฟูชื่น 140 หมู่ 9 บ้านปงยางคก ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เด็กหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง พกความมั่นใจมาเต็มร้อย พร้อมชูนโยบาย “ตั้งใจพัฒนาบ้านปงยางคก ให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ พร้อมผลักดันการจัดงานเชื่อมความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน ความเป็นอยู่ของพี่น้อง บ้านปงยางคกต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่านี้ไปในข้างหน้า ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาอาชีพ และเศรษฐกิจพี่น้อง ปงยางคกดอนแก้วต่อไป” โดยมีบรรดากองเชียร์ กว่า 20 คน มาให้กำลังใจและมอบช่อดอกไม้ให้บริเวณด้านหน้าที่ว่าการ อ.ห้างฉัตร

ทางด้านนางสาวพัชรินทร์ ศิริวรรณ ดีกรีทายาทอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้ชูนโยบาย “ พัฒนาหมู่บ้านให้มีความเจริญก้าวหน้า” ซึ่งหลังจากนี้หากมีผู้มาสมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมายเลขของผู้สมัครก็จะเรียงในลำดับต่อจากนี้เป็นต้นไป และทางอำเภอห้างฉัตร ได้กำหนดการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านปงยางคก หมู่ 9 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564.

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 5 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 1

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »