หมวดหมู่: ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไป

อธิบดีกรมโยธาฯ เป็นพยานในพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่าเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก

Translate »