หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ.ท่าปลา​ จ.อุตรดิตถ์​จัดโครงการรณรงค์และขยายผลการปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี และมีวัฒนธรรมสุจริตภายในหมู่บ้าน และร่วมเดินรณรงค์กิจกรรมฯ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมริเริ่มสร้างสรรค์ของหมู่บ้าน/ชุมชนให้เกิดการปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สภากาชาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือ ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา ด้านมนุษยธรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์ ชายแดนด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Translate »