1

อบจ.แพร่ ร่วมกับ ชมรมกีฬาเกทบอล จ.แพร่ จัดแข่งขันกีฬาเกทบอล “แพร่โอเพ่น”สจ.มยุรีร่วมพิธีด้วย

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567
นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

เป็นประธานเปิด การแข่งขันกีฬาเกทบอล “แพร่โอเพ่น” ชิงถ้วยรางวัล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เกทบอลม่วนใจไปแอ่วเมืองแพร่ ไหว้พระธาตุช่อแฮ แลระเบิด โดยมีนักกีฬา เกทบอลจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งมีการแข่งขันในระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567
ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นางมยุรี ยาวิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองเขต 3 ร่วมงาน