ชาวบนยอดดอยกระเหรียงจัดตั้งตู้ “แบ่งสุข ปันน้ำใจให้กันและกัน

5
(1)

จังหวัดอุทัยธานี One Home พส.อุทัยธานี ห่วงใยช่วงโควิด-19 ชาวบนยอดดอยกระเหรียงจัดตั้งตู้ “แบ่งสุข ปันน้ำใจชาวตำบลแก่นมะกรูด//

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดตู้ปันสุข แบ่งสุข แบ่งน้ำใจชาวอำเภอบ้านไร่ ณ บริเวณหน้าที่ทำการหน่วยเขตพัฒนาสังคมบนพื้นที่สูงแม่ดีน้อย นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี พร้อม นาง สาวสุมินตรา สุวรรณกาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่า ได้ร่วมบูรณาการร่วมกับภาคีจังหวัดเครือข่ายหน่วยในพื้นที่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน One Home พส.อุทัยํธานี ห่วงใยช่วงโควิด-19

ชาวบนยอดดอยกระเหรียงจัดตั้งตู้ “แบ่งสุข ปันน้ำใจชาวตำบลแก่นมะกรูด ร่วมกันนำสิ่งของบริจาคเครื่องอุปโภคของใช่เด็กๆเพื่อใส่ในตู้แบ่งสุขมีผลผลิตชาวบ้านมาร่วมเช่น กล้วย,ส้มโอ, มะละกอ อื่นๆเป็นจำนวนมาก เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานณการณ์โควิด 19ในเบื้องต้นได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และผู้ที่สัญจรผ่านไปมา ในเบื้องต้นมีคนมารับสิ่งของโดยมีกฎกติกาคนละ 2 ชิ้น ของจากตู้ “แบ่งสุข ปันน้ำใจ” โดยได้สิ่งของใว้เป็นจำนวนมาก โดยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงเจ้าหน้าที่หน่วยเขตในพื้นที่ทางทีม One Home พส.จะประชาสัมพันธ์รับบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค มาเติมให้อย่างต่อเนื่องทุกวันโดยมีประชาชนร่วมรับสิ่งของเป็นจำนวนมาก ร่วม 150 คน /หน่วยงานไหนที่จะร่วมบริจาดสิ่งของสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทั้ง 2 หน่วยงาน โทรศัพท์ 056- 512026/056-511523

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 5 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 1

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Leave a Reply

Translate »