วรวัจน์ สส. แพร่ เขต 3ย้ำ ชาวบ้านต้องไปร่วมแสดงความคิดเห็นผังรวมเมืองแพร่

5
(1)
image_print

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล สส.แพร่ เขต 3 เผยวา ตามที่
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ได้เชิญ
ร่วมประชุมแสดงข้อคิดเห็น
ประชาชนผู้อยู่อาศัยในการวางและจัดทำหรือผู้ครอบครองที่ ดิน
หรืออาคารที่ตั้งอยู่
ผังเมืองรวมเมืองแพร่(ปรับปรุงครั้งที่3)ในเขตท้องที่
ตำบลทุ่งโฮ้ง ตำบลแม่ยม ตำบลร่องฟอง ตำบลทุ่งกวาว
ตำบลป๋าแมต ตำบลเหมืองหม้อ
ตำบลในเวียง ตำบลกาญจนา
ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่
ตำบลเวียงทอง ตำบลร่องกาศ
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566
เวลา 08.30- 12.00 น.ณ หอประชุมนพรัตน์
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ขอให้หน่วยงานทั้ง อบต.เทศบาลของแต่ละหมู่บ้าน ตำบลที่มีชื่อข้างต้นได้ให้ความสนใจร่วมแสดงความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น อย่าให้เรื่องนี้ปล่อผ่าานเลยไปต้องไปแสดงความคิดเห็นกันให้มากที่สุดตามวันเวลา สถานที่ข้างต้น//

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 5 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 1

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
4 (2 votes)

Leave a Reply

Translate »