จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวของจังหวัด

0
(0)
image_print

661119 วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน

วันที่ 19 พ.ย. 2566 เวลา 13.30 น. ที่ บริเวณศาลากลางหมู่บ้านรักไทย ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน(World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี 2566 โดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ผู้ใหญ่บ้านรักไทยและชาวบ้านรักไทยกว่า100 คนเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) โดยกำหนดไว้ในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยองค์การอนามัยโลกและองค์กรความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยทางถนนแห่งสหประชาชาติ ได้สนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงเหยื่อผู้สูญเสียชีวิตและครอบครัว รวมถึงผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อให้ประชาชนทั่วไป มีความตระหนักและป้องกันมิให้อุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นและกำหนดให้ทุกจังหวัดมีการจัดกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ และเป็นการสร้างความตระหนัก และเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ถึงความร่วมมือ ร่วมใจ ขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางในการแนะนำด้านความปลอดภัย ในแก่ร้านค้า ผู้ประกอบการในพื้นที่บ้านรักไทย เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจำนวนมาก ประกอบกับพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน เส้นทางถนนมีความคดเคี้ยวลาดชัน มีจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุหลายจุด หากไม่คุ้นชินเส้นทาง โดยเฉพาะเส้นทางท่องเที่ยวที่สำคัญๆ

ทั้งนี้ ศปถ.แม่ฮ่องสอน ได้จัดทำ QR Code เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้แสกนรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย ติดตามสถานที่สำคัญต่างๆ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียล โดยแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ QR Code เพื่อแจ้งเตือนให้นักท่องเที่ยว ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรทราบถึงจุดที่เคยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ในสายทาง มส.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1095 – บ้านรักไทย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โค้งบ้านทบศอก) จำนวน 4 จุด จุดที่ 1 บริเวณหลักกิโลเมตรบ้านรักไทย จุดถ่ายรูปนักท่องเที่ยว จุดที่ 2 บริเวณลานจอดรถบ้านรักไทยขาลง กม.ที่ 34+100 ด้านขวาทาง จุดที่ 3 บริเวณจุดพักนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ-น้ำตกผาเสื่อ กม.ที่ 17+000 และจุดที่ 4 บริเวณลานจอดรถโรงแรมแสงปอยคอทเทจ กม.ที่ 1+400 ด้านซ้ายทาง
////////////////

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »