อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมกับ สถานศึกษาระดับมัธยม 8 โรงเรียน จัดการแข่งขันกีฬา UTTARADIT SPORT CITY ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา

0
(0)
image_print


ที่สนามกีฬาหมอนไม้ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายสมชาย ไชยพันธุ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาอุตรดิตถ์สปอร์ตซิตี้ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและประชาชนให้มีความสามารถในการเล่นกีฬา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการออกกำลังกาย มีเจตคติที่ดี มีทักษะพื้นฐาน ในการเล่นกีฬา มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน รวมทั้งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม พัฒนาร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ พร้อมทั้งพัฒนายกระดับทักษะการเล่นกีฬา ให้มีมาตรฐานและเสริมสร้างประสบการณ์ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมโดยเฉพาะยาเสพติด


ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 โดยมีการแข่งขัน 8 ประเภท ได้แก่ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง เทเบิลเทนนิส กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน โดยมีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านด่านแม่คำมัน โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา โรงเรียนลับแลพิทยาคม โรงเรียนน้ำริดวิทยา โรงเรียนดาราพิทยาคม โรงเรียนแสนตอวิทยา โรงเรียนบ้านโคนพิทยา และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์ 0612928668

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »