อบจ.แพร่ ต้อนรับ อบจ.แม่ฮ่องสอน ศึกษาดูงานการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

0
(0)
image_print

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 น.
นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายประสพ สีนุ้ย รักษาการผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่อบจ.แพร่
ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการศึกษาดูงาน ฟังการบรรยาย และตอบข้อซักถาม ในการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ และการบริหารจัดการน้ำ ของศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ และได้ลงพื้นที่ เยี่ยมชมฝาย แกนดินซีเมนต์ บ้านน้ำโค้ง ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ และฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านบุญเจริญ ตำบลแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพื่อนำข้อมูลและต้นแบบไปดำเนินการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญ


ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »