ส.ส.คนที่ 4 ของเมืองแพร่

5
(1)
image_print

“แม่เลี้ยงติ๊ก” เลื่อนขึ้นมาเป็น สส.แทน หลัง “สุพัฒนพงษ์” ยื่นใบลาออกจากปาร์ตี้ลิสต์

ส.ส.คนที่ 4 ของเมืองแพร่

“แม่เลี้ยงติ๊ก” เลื่อนขึ้นมาเป็น สส.แทน หลัง “สุพัฒนพงษ์” ยื่นใบลาออกจากปาร์ตี้ลิสต์

“สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์” ยื่นใบลาออกจาก สส.บัญชีรายชื่อเพื่อทุ่มเทเวลามาทำงานด้านยุทธศาสตร์ให้พรรคอย่างเต็มที่ แต่ยังนั่งประธาน สส.และประธานยุทธศาสตร์พรรค “แม่เลี้ยงติ๊ก” ขยับมาเป็น สส.แทน
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมพรรคว่า นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติได้แจ้งต่อที่ประชุมพรรคว่า ได้ยื่นใบลาออกจาก สส.บัญชีรายชื่อมีผลตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม เป็นต้นไป สำหรับเหตุผลที่ลาออก เนื่องจากต้องการทุ่มเทเวลามาทำงานให้พรรคมากยิ่งขึ้น


นายอัครเดช กล่าวว่า นายสุพัฒนพงษ์ถึงแม้จะลาออกจาก สส.บัญชีรายชื่อ แต่ไม่ได้ลาออกจากสมาชิกพรรค ยังเป็นประธาน สส.พรรครวมไทยสร้างชาติ และเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคอยู่ นายสุพัฒนพงษ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากนี้จะทำงานให้พรรคอย่างเต็มที่ จะใช้เวลาที่มีอยู่ทำงานให้กับพรรคมากขึ้น โดยเฉพาะการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายของพรรคที่ได้รับปากกับประชาชนไว้ เพื่อขับเคลื่อนร่วมกับรัฐมนตรีของพรรคให้เป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
“ท่านสุพัฒนพงษ์ต้องการใช้เวลามาทำงานให้กับพรรคมากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายของพรรค ตามที่รับปากกับประชาชนไว้ตอนหาเสียง การลาออกก็ส่งผลให้ นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู หรือ แม่เลี้ยงติ๊ก ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อได้ขยับขึ้นมาเป็น สส.บัญชีรายชื่อแทน จะได้ใช้ความรู้ความสามารถทำงานในสภาต่อไป” โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าว
ทางด้าน “แม่เลี้ยงติ๊ก” ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ส.ส.บัญชื่อรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ เข้ารายงานตัว สส.ป้ายแดง ส่งผลสภา มี สส. รวม 499 คน
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 ต.ค.2566 ที่รัฐสภา ณ ห้องรับรองพิเศษ 206 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) รายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ภายหลังจากที่นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็น สส.บัญชีรายชื่อ ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค. 66 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายสุพัฒนพงษ์ สิ้นสุดลงตาม มาตรา 101(3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประกอบกับนายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับที่ 15 ได้ลาออกจากสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ แล้ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไป (ลำดับที่ 16) ในบัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติ คือ นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู เลื่อนขึ้นมาเป็น สส. แทน
จากนั้นเวลา 10.36 น. ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้ให้นางศิริวรรณ กล่าวคำปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ สส. ทำให้มี สส. ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน จำนวน 499 คน โดยองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งคือ 250 คน

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 5 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 1

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
4.5 (2 votes)

Leave a Reply

Translate »