เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย จัด “โครงการมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

5
(1)
image_print
  วันนี้ (29 กันยายน 2566) เวลา 13.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี "โครงการมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"  โดยมีนายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล ปลัดจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงาน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่มีฐานะยากจน และด้อยโอกาสทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จำนวน 341 คน ๆ ละ 1 ทุนๆละ  1,000 บาท ในการนี้มีนางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอสวรรคโลก นายกกิ่งกาชาดอำเภอสวรรคโลก เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก และ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

 ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ได้เห็นความสำคัญของกลุ่มเยาวชนอันเป็นพลังสำคัญในอนาคตของประเทศไทยจำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่จากสังคมทุกภาคส่วน โดยเฉพาะด้านการศึกษาถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยแห่งการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการให้การสงเคราะห์แก่นักเรียนที่ยากไร้ ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพราะ "เด็กคืออนาคตของชาติ" จึงจำเป็นสร้างต้องรากฐานที่ดี ด้วยการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาเป็น "ทุนการศึกษา" ถือเป็นปัจจัยสำคัญ สำหรับโจทย์ทางการศึกษาของคนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ให้ดีขึ้นต่อไป

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย 0821632939

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 5 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 1

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »