สมเด็จพระสังฆราช ทรงพระบัญชาแต่งตั้ง เจ้าอาวาสวัดธรรมาธิปไตย อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เจ้าคณะอำตรอนตรอน เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ รูปที่ 2

0
(0)
image_print

ที่วัดธรรมาธิปไตย อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พระพรหมโมลี รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าคณะภาค 5 เป็นประธานฝ่านสงฆ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายฆาราวาสในพิธีรับสนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และอ่านพระบัญชาแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย โดยมีพระราชวิชิรากร (ดร.) เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยพระมหาเถรานุเถระ​ นายประเดิม​ เดชา​ยนต์​บัญชา​ นอภ.เมือง​อุตรดิตถ์​นางสาวน้ำทิพย์​ ต่ายลำยงค์​ ผอ.สนง.พระพุทธ​ศาสนา​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นายบรรพจน์​ จันทร์​งาม​ พัฒนา​การจังหวัด​อุตรดิตถ์​ นายศศิน​ ดิศวานนท์​ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด​อุตรดิตถ์​หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธีต้อนรับ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งรองเจ้าคณะเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยในครั้งนี้
ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 9/2566 แต่งตั้งให้พระมหามงคล กตปุญโญ วัดธรรมาธิปไตยอายุพรรษา 64 ,43 วิทยฐานะ ป.ธ.7 ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยตลอดระยะเวลา พระมหามงคล กตปุญโญทำหน้าที่ เป็นเจ้าคณะอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ สร้างคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา มาจากการที่มีความรู้ ความสามารถ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ทางด้านพระผู้บังคับบัญชาจึงนำมาพิจารณาแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว เพราะมองเห็นความสามารถที่จะสร้างคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา
ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​0612928668​

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »