1

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุตรดิตถ์ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

นายมรกต อินทรภู่ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ กอ.รมน.อต. หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ อต.8
(ห้วยน้อยกา) สายตรวจปราบปรามฯ สบอ. 11 เขตรักษาพันธุ์สัตว์บำน้ำปาด เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร
บ้านโคก และ ตชด. 319 ลงพื้นที่ตรจสอบการลับลอบตัดไม้ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด
(พื้นที่เตรียมผนวกเข้ากับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำปาด) ตำบลนาขุมอำเภอบ้านโดก จังหวัดอุตรดิตถ์
ซึ่งจากการตรวจสอบ ได้ตรวจยืดไม้ประดู่ จำนวน 10 ท่อน ปริมาตร 13.33 ม” ไว้เป็นหลักฐาน
ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​0612928668​