ข่าว//สมัครผู้แทนเกษตรกร กฟก.วันแรก คึกคัก ภาคเหนือแห่สมัครเพียบ “โด่ง นเรศ รัศมีจันทร์ เชียงราย ได้เบอร์ 2”

5
(1)
image_print

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ผู้แทนเกษตรกร จำนวน 20 คน ในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ครบวาระการดำรงตำแหน่งครบ 4 ปี ไปเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ตามกฎหมายกำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ภายใน 90 วันหลังครบวาระ โดยจัดให้มีการเลือกตั้งจากสมาชิกองค์กรเกษตรกรใน 4 ภูมิภาค และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศ กำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้ง สถานที่รับเลือกตั้ง โดยมีกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันที่ 18 – 22 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. และเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 15.00 น.

“โดยในวันแรกของการรับรับสมัคร ภาคเหนือ สมัครที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีสมาชิกองค์กรเกษตรกร ยื่นสมัคร จำนวน 22 คน”

ด้านนายนเรศ รัศมีจันทร์ หรือ โด่ง ผู้สมัครหมายเลข 2 จากจังหวัดเชียงราย กล่าวว่าปัจจุบันตนเองเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรยังชีพป่าบงหลวงจังหวัดเชียงราย /อนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย / ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์ สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย / นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่กกเชียงราย / ประธานชุมนุมแม่โจ้เชียงราย / ประธานเครือข่ายโคเนื้อล้านนา / ที่ปรึกษากรรมาธิการร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล จากบทบาทหน้าที่ปัจจุบันและประสบการณ์ ตนมีความพร้อมที่จะเข้าไปทำหน้าที่ใน”ผู้แทนเกษตรกร”ในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และเห็นว่า “อาชีพเกษตรกรรม ต้องเป็นอาชีพที่มีศักดิ์ศรี ทัดเทียมกับอาชีพอื่น ปลดหนี้สิน มีรายได้อย่างยั่งยืน”

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 5 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 1

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »