สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

0
(0)
image_print

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ที่ หอประชุม 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายศราวุฒิ พุฒตรง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนางนภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน

ครูผู้ควบคุม และนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน และโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดน่าน จำนวน 47 โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงริเริ่มการจัดงานศิลปหัตถกรรมสืบสานถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง สานต่อเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษา ที่มุ่งหวังให้การจัดงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียน เป็นเวทีให้นักเรียนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ พัฒนาทักษะด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะและทักษะชีวิต โดยเน้นหลักกิจกรรมพัฒนาสมอง จิตใจ การลงมือปฏิบัติ และสุขภาพ ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะฝีมือในด้านที่ถนัด พัฒนาให้เกิดความเป็นเลิศ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต


สำหรับการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม ทั้งสิ้น 450,000 บาท โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 4,800 คน ร่วมรายการแข่งขันในกิจกรรมของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 230 รายการ เพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแต่ละรายการ เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ภาคเหนือ ที่จังหวัดตาก ซึ่งจัดการแข่งขันออกเป็น 7 สนาม ได้แก่ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียนน่านประชาอุทิศ โรงเรียนปัว โรงเรียนน่านนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »