1

รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย ในช่วงฝนตกต่อเนื่อง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัย และเหตุฉุกเฉิน ที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงในตกเนื่อง พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัย ในช่วงฤดูฝนนี้ เนื่องจากช่วงนี้จังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกต่อเนื่องทุกวัน ทำให้บางพื้นที่อาจมีน้ำท่วมขัง น้ำรอการระบาย จึงขอเน้นย้ำประชาชนดูแลสุขภาพให้ถูกสุขลักษณะ และผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่ม หรือพื้นที่เรียบเชิงเขาให้ระมัดระวังดินโคลนถล่ม และน้ำป่าไหลหลากที่อาจเกิดขึ้นได้ พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมอุปกรณ์ เฝ้าระวังติดตามสถานการร์อย่างใกล้ชิด และตรวจสอบท่อระบายน้ำ ขุดลอกกำจัดเศษขยะที่อุดตันอย่างสม่ำเสมอ ให้น้ำสามารถไหลผ่านได้อย่างสะดวกลดปัญหาน้ำรอการระบาย

ขณะเดียวกัน ขอความร่วมมือชาวเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ด้วยไมตรีจิต สร้างความประทับใจกับผู้มาเยือนตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่

* นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่