1

จ.แพร่จัดงานใหญ่ “Music and Food Festival in Phrae 2023” เทศกาลดนตรีและอาหาร จ.แพร่ ประจำปี 2566

เมื่อเย็นวันที่11กันยายน 2566เวลา 17.00 น.ที่กาดเมฆฮิมคือ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ นายธาตรี บุญมาก รองผวจ.แพร่ ะร้อมด้วย นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรี้มืองแพร่ นายอดืศร ไชยบุญเรทอง ประธานหอการค่าจ.แพร่และ นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
บ(ททท.) สำงานแพร่ได้แถลงข่าวก่รจัดทำโครงการกิจกรรม “Music and Food Festival in Phrae 2023” เทศกาลดนตรีและอาหาร
จังหวัดแพร่ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2566 ณ กาดเมกฮิมคือ อ.เมือง จ.แพร่

โดยเป็นเวทีที่
เปิดโอกาสให้ผู้ที่รักในการทำอาหารจากทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดแพร่มาร่วมวัดฝีมือการทำอาหารประจำ
ภาคเหนือ เพื่อสร้างกระแสอาหารเหนือ และอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดแพร่ให้เป็นที่น่าสนใจ และเป็นการโปร
โมดความสามารถด้านการทำอาหารของประชาชนชาวจังหวัดแพร่ให้เป็นที่รู้จัก นอกจากนี้ยังมีการนำวงคนดรี
ที่มีชื่อเสียงมาร่วมเล่นคอนเสิร์ดดลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง 3 วัน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของ
จังหวัดแพร่ให้กลับมาคึกคักไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ ในโชนภาคเหนือ

โดยพิธีเปิด โครงการกิจกรรม “Music and Food Festival in Phrae 2023” เทศกาลดนตรี
และอาหาร จังหวัดแพร่ ประจำปี 2566 2566 เปืดงานเวลา 17.00 น. ณ กาด
เมกฮิมคือ อ.เมือง จ.แพร่ และ พิธีเปิด โครงการกิจกรรม ในวันที่ 15 กันยายน 2566