นนทบุรี พิธีปิด “โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2566”

0
(0)
image_print


วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น. นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีปิด “โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2566” โดยมีนายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร , นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี
เทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกับสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงเทพมหานคร และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ได้จัดโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 และการแข่งขันประกวดนักพากย์เรือเยาวชนสร้างสุข ชิงถ้วยพระราชทานฯ ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2566 ณ บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี รณรงค์ปลูกฝัง จิตสำนึกในการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา และวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวจังหวัด นนทบุรี โดยมีเรือเข้าร่วม การแข่งขันจำนวน 32 ลำ มีการแข่งขันเรือยาว 55 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรือยาว 30 ฝีพาย ชิงถ้วย พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีฯ และการแข่งขันประกวดนัก พากย์เรือเยาวชนสร้างสุขชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทเดี่ยวบุคคล และ ประเภททีม 5 คน
โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้
ประเภทเรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย ก.1
ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล 300,000 บาท ได้แก่ เพชรพชร ไทยน้ำทิพย์
รองชนะเลิศ อันดับ 1 – ถ้วย พร้อมเงินรางวัล 160,00 บาท ได้แก่ หนุ่มเมืองนนท์
รองชนะเลิศ อันดับ 2 – ถ้วย พร้อมเงินรางวัล 120,000 บาท ได้แก่ ขุนปราบ
รองชนะเลิศ อันดับ 3 – ถ้วย พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่ พระระยาตาก

ประเภทเรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย ก.2
ชนะเลิศ – ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่ หนุ่มปิติภัทรสายย่อ
รองชนะเลิศ อันดับ 1 – ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 90,000บาท ได้แก่ เจ้าแม่เพร็ชดารา
รองชนะเลิศ อันดับ 2 – ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 85,000 บาท ได้แก่ ขุนฤทธิ์ จ.นครราชสีมา
รองชนะเลิศ อันดับ 3 – ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 80,000 บาท ได้แก่ ภัทรภูมินทร์ จ.อยุธยา
ประเภทเรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย ก.1
ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี พร้อมเงินรางวัล 150,000 บาท ได้แก่ แม่โขงเอกนาวา
รองชนะเลิศ อันดับ 1 – ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 90,000 บาท ได้แก่ สิงห์ลำนัง
รองชนะเลิศ อันดับ 2 – ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท ได้แก่ สาวเมืองนนท์
รองชนะเลิศ อันดับ 3 – ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 60,000 บาท ได้แก่ ดอกประดู่
ประเภทเรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย ก.2
ชนะเลิศ – ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 60,000 บาท ได้แก่ ขวัญใจโพหัก
รองชนะเลิศ อันดับ 1 – ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ เทพโกศล
รองชนะเลิศ อันดับ 2 – ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 48,000 บาท ได้แก่ เทศบาลเมืองหลังสวน จ.ชุมพร
รองชนะเลิศ อันดับ 3 – ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 45,000 บาท ได้แก่ หมื่นวัยวรนาถ จ.นครสวรรค์
ผลการประกวดนักพากย์เรือเยาวชนสร้างสุข ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประเภทเดี่ยว
ชนะเลิศ ทุนการศึกษา 7,000 บาท ได้แก่ นายจิตติภัทร์ ต่อสุข (ภาคอีสาน)
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา 4,000 บาท ได้แก่ ด.ญ.ปริยวัตร ปะวะมะ (ภาคเหนือ) และนายณัฐพล สีหาราช (ภาคอีสาน)
ประเภททีม
ชนะเลิศ ถ้วยพร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท ได้แก่ ทีมภาคใต้
รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพร้อมทุนการศึกษา 15,000 บาท ได้แก่ ทีมภาคอีสาน
รองชะเลิศอันดับ 2 ถ้วยพร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท ได้แก่ ทีมภาคกลาง

ภาพ/ข่าว ฉัตรมงคล สิงห์โต
ผู้สื่อข่าว จ.นนทบุรี

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »