09/09/66 ชัยภูมิ PEA ส่งมอบฝายชะลอน้ำลำห้วยหินลาด ตามโครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝ่าย ประจำปี 2564 ที่บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ใช้งบ 250,000 บาท

0
(0)
image_print


ที่บริเวณฝายชะลอน้ำลำห้วยหินลาด 2564 ที่บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิจัดโครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝ่าย ประจำปี 2564 โดยส่งมอบฝายชะลอน้ำลำห้วยหินลาดให้ชาวบ้านในพื้นที่3ตำบลได้ใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรและแก้ปัญหาทำท่วมน้ำแล้งให้ชาวบ้านในครั้งนี้
ด้านนาย อุดม คำจริง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ กล่าวหลังส่งมอบฝายฯ ว่า วันนี้ได้ทำพิธีเปิดโครงการฯ และส่งมอบฝ่ายชะลอน้ำในโครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝ่าย ประจำปี 2564 ที่ฝ่ายชะลอน้ำ ลำห้วยหินลาด บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลลาด อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นสมบัติของชุมชน โดยมี นาย สมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีส่งมอบฝ่ายในวันนี้ เพราะช่วงนั้นติดสถานการณ์โรคโควิด-19 อยู่ ซึ่งโครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย ประจำปี 2564 ที่ลำห้วยหินลาด บ้านโนนคูณ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยประโยชน์ที่ได้รับมี 3 ตำบลได้แก่ ตำบลห้วยบง,ตำบลลาดใหญ่และตำบลกุดตุ้ม และที่ได้รับผลประโยชน์มากสุดมี 2 หมู่บ้าน คือ บ้านโนนคุณ และบ้านลาดน้อย ช่วยเก็บกักน้ำในบริเวณฝ่าย และสามารถปลูกพืช ผัก ทำนา ทำการเกษตรบริเวณใกล้เคียงได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งยังช่วยเก็บกัก ความชุ่มชื้น เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์พืช เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการสำรวจและคัดเลือกพื้นที่เพื่อเข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ จัดสร้างฝ่ายในพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง ที่ บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ แห่งนี้ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ 250,000 บาท พร้อมวัสดุคอนกรีตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คือ เสาไฟฟ้าที่ชำรุดแล้วนำมาก่อสร้างฝ่าย เนื่องจากมีความแข็งแรงทนทานต่อการกัดเสาะของน้ำในฤดูน้ำหลากในการจัดสร้างฝ่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องขาวบ้านโนนคูณ บ้านลาดน้อย และหมู่บ้านใกล้เคียง ร่วมกันสำรวจ แสดงความคิดเห็น ร่วมแรง รวมมือ ก่อสร้างฝ่าย และอำนวยความ สะดวกจนทำให้การดำเนินการจัดสร้างฝ่ายสำเร็จดุล่วงไปได้ด้วยดี ส่งผลให้ชาวบ้าน 3 ตำบลได้แก่ ตำบลห้วยบง,ตำบลลาดใหญ่และตำบลกุดตุ้มได้รับผลประโยชน์ โดยเฉพาะบ้านโนนคูณ บ้านลาดน้อย และหมู่บ้านใกล้เคียงได้ประโยชน์ จาก การจัดสร้างฝ่ายแห่งนี้กว่า 120 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรกรรมกว่า 500 ไร่ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA มีภารกิจหลัก ในการให้บริการ พลังงานไฟฟ้าไปยังพี่น้องประชาชนในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ แต่นอกเหนือจากการดูแลระบบไฟฟ้าตามภารกิจหลักแล้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการ ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและรักษาสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝ่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน รวมแล้ว 501 ฝ่าย โดยเปิดโอกาสให้ทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการดูแล รักษา แวดล้อมและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
ด้าน นาย สมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า โอกาสนี้ ต้องขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ หน่วยงานในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องชาวบ้านทุกคนที่ได้ร่วมกันผลักดันและสนับสนุน ในการจัดสร้างฝ่าย สำเร็จลุล่วงไปได้ดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ฝ่ายแห่งนี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องทุกท่าน ทั้งการใช้ประโยชน์จากน้ำ และเป็นส่วนสร้างความเป็นสมดุลให้กับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของท้องถิ่น จึงขอฝากให้ทุกท่าน ช่วยกันดูแลรักษาฝ่ายให้เป็นสมบัติของชุมชน และท้องถิ่น เพื่อให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนสืบต่อไป (เสียง นาย สมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ )/////

///////วิรัตน์ ดวงแก้ว ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ 098-6368829////////

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »