1

วัดภูสมณาราม (ซูตองเป้) จัดงานสืบชะตาหลวงเพื่อเป็นสิริมงคงคล เสริมบารมี สะเดาะเคราะห์ สืบชะตารับโชคลาก ต่อชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

660909 วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน

วันที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น ที่ วัดภูสมณาราม (ซูตองเป้) บ้านกุงไม้สัก ตำบลปางหมู 

อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีงานสืบชะตาหลวง เพื่อเป็นสิริมงคล
เสริมบารมี สะเดาะเคราะห์ สืบชะตา รับโชคลาก โดยมี พระปลัดจิตตพัฒน์ อัคคปัญโญ เจ้าอาวาสวัดภูสมณาราม และพุทธศานิกชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมกันสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

   โดยภายในงานสืบชะตาหลวงมีพุทธศานิกชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากและร่วมทำบุญกันตามกำลังศรัทธาพิธีสืบชะตาหลวงเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของชาวล้านนารวมถึงชาวบ้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุหรือต่อชีวิตของบ้านเมืองหรือของคนให้ยืนยาว มีความสุข ความเจริญ ตลอดจนเป็นการขจัดภัยอันตรายต่างๆ ที่จะบังเกิดขึ้นให้แคล้วคลาดปลอดภัย ซึ่งเป็นวันที่ประจวบเหมาะกับสะพานซูตองเป้เพิ่งเจอน้ำป่าพัดพังเสียหายไป 3 ช่อง เมื่อคืนที่ผ่านมาด้วย ทำให้บรรดาญาติโยมและผ฿่เข้าร่วมงานระดมกำลังทรัพย์จัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคีซ่อมสะพานขึ้นมาได้อีกทางหนึ่งด้วย