3
(2)
image_print

วันที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวบุษบา เดือนดาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์และอบรมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ 2566 ของหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลสบสาย โดยมีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการฯ

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 3 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 2

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »