1

อ.ท่าปลา​ จ.อุตรดิตถ์​จัดโครงการรณรงค์และขยายผลการปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี และมีวัฒนธรรมสุจริตภายในหมู่บ้าน และร่วมเดินรณรงค์กิจกรรมฯ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมริเริ่มสร้างสรรค์ของหมู่บ้าน/ชุมชนให้เกิดการปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ที่บ้านร่วมใจ ม.3 ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์และขยายผลการปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี และมีวัฒนธรรมสุจริตภายในหมู่บ้าน และร่วมเดินรณรงค์กิจกรรมฯ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมริเริ่มสร้างสรรค์ของหมู่บ้าน/ชุมชนให้เกิดการปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยมี นางสาวทิพจุฑา มาใกล้ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปปช.จ.อุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เครือข่าย ปปช.อ.ท่าปลา ฝ่ายปกครองตำบลร่วมจิต นำโดย นายสุริยา ชมภูน้อย กำนันตำบลร่วมจิต แกนนำ/ผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน ชาวบ้านบ้านร่วมใจ ม.3 ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม
ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​0612928668