แม่ฮ่องสอนและองค์กรนานาชาติที่ดูแลผู้หรีภัยการสู้รบ ถกหาแนวทางรับมือหลังมีคนเพิ่มเกือบหมื่น ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมหารือการบริหารจัดการปัญหาผู้หนีภัยความไม่สงบ ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

0
(0)
image_print


วันที่ 19 ก.ค. 2566 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหารือการบริหารจัดการและปัญหาผู้หนีภัยความไม่สงบของชาวเมียนมาในพื้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชน (MI, TBC IRC และ COERR) ร่วมประชุมหารือการช่วยเหลือในปัจจุบัน และปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว ตามที่ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีข้อราชการและข้อพิจารณาหารือการบริหารจัดการและปัญหาผู้หนีภัยความไม่สงบของชาวเมียนมา บริเวณตามแนวชายแดนในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีจำนวน ๕ พื้นที่ ได้แก่ 1.ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง บ้านเสาหิน หมู่ที่ 1 ตำบลเสาหิน บ้านอุนู หมู่ที่ 4 ตำบลแม่คง บ้านจอปร่าคี หมู่ที่ 9 ตำบลแม่คง 2. ในพื้นที่อำเภอขุนยวม บ้านพะแข่ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่กิ๊ 4. ในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน บ้านในสอย หมู่ที่ 4 ตำบลปางหมู
สำหรับสถานการณ์ชายแดนพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยแถลงการณ์ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉบับที่ 38 ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ปรากฎข่าวสารการปะทะกันระหว่างทหารเมียนมากับ กองกำลังชนกลุ่มน้อย/กลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมา บริเวณตามแนวชายแดน เป็นการปฏิบัติการทางทหารทั้งการใช้กำลังทางอากาศ และกำลังทางภาคพื้นดิน ในพื้นที่ด้านตรงข้าม อำเภอเมือง อำเภอปางมะผ้า อำเภอขุนยวม และอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งผลกระทบที่เกิดขึ้นปัจจุบัน ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม) ที่มีความกังวลจากสถานการณ์ในพื้นที่ ได้เดินทางเข้ามายังฝั่งไทย จำนวน 9,208 คน ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 5 พื้นที่//////////////

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »