อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชประชุมติดตามภารกิจสำคัญของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)

0
(0)
image_print

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมติดตามภารกิจสำคัญของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) โดยมีนายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน/กลุ่ม/ศูนย์ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมโครงการป่ารักษ์น้ำ รักษ์แผ่นดิน ส่วนจัดการต้นน้ำ (เขาน้อย) จังหวัดน่าน

ทั้งนี้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ติดตามภารกิจพื้นที่บริหารแบบบูรณาการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา และรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด สบอ.13 (แพร่)

ต่อมาเวลา 14.00 น. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามภารกิจสำคัญของอุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 ผู้อำนวยการส่วนในสังกัด สบอ.13 (แพร่) เข้าร่วมการประชุมฯ ทั้งนี้ นายบัณฑิต ฉิมชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีน่าน เป็นผู้นำเสนอข้อมูล การเตรียมความพร้อมพื้นที่บริหารแบบบูรณาการ การบูรณาการการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามแบบบูรณาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน พร้อมกำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่ในครั้งนี้อีกด้วย

@@@@@@@@@

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร. 0848084888

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »