จังหวัดแพร่นำหน่วยแพทย์ พอ.สว. ลงพื้นที่ให้บริการด้านการแพทย์เชิงรุก ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในพื้นที่อำเภอสอง

0
(0)
image_print

จังหวัดแพร่นำหน่วยแพทย์ พอ.สว. ลงพื้นที่ให้บริการด้านการแพทย์เชิงรุก ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในพื้นที่อำเภอสอง

 24/05/2566 |  64 | 

                 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(24พ.ค.66) เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนบ้านดอนชัย หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นายธาตรีบุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานนำหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชน พร้อมทั้งมอบยาชุดพระราชทานแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 50 ชุด มอบถุงยังชีพจำนวน 20 ถุง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นักเรียนจำนวน 10 ชุด มอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน และมอบพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 30,000 ตัว โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน และการรักษาด้านทันตกรรม ให้แก่ประชาชนตำบลสะเอียบ และหมู่บ้าน ตำบล ใกล้เคียง พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้แก่ ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินอยู่ในเขตป่าอุทยานแห่งชาติแม่ยมและเขตป่าสงวนแห่งชาติ ปัญหาเรื่องการหาพ่อค้ามารับซื้อสุกรในพื้นที่ตำบลสะเอียบ ปัญหาเรื่องไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตในพื้นที่บ้านแม่พร้าว หมู่ที่ 9 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่อไป
                 พร้อมกันนี้ได้นำหน่วยงานราชการต่างๆทั้งระดับจังหวัด และระดับอำเภอลงพื้นที่จัดกิจกรรมในลักษณะ ของหน่วยบริการเคลื่อนที่เชิงรุก หรือโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อให้บริการประชาชนพื้นที่ห่างไกล โดยบูรณาการงานบริการจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ในลักษณะของศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ มาให้บริการและสงเคราะห์ แก่ประชาชนที่ยากจน ชราภาพ พิการ และผู้ด้อยโอกาสการที่ ซึ่งมีหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน ได้ร่วมกันจัดบริการด้านต่างๆ ให้แก่ประชาชนจำนวน 60 หน่วยงาน

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »