เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน จับมือส่วนราชการ ชุมชน สร้างฝายชะลอน้ำรับมือภัยแล้งแบะเตรียมขยายแผนไปทุกอำเภอ

1
(1)
image_print
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ร่วมกับผู้นำชุมชน เยาวชน ประชาชน หน่วยงานทหารในพื้นที่ จัดทำฝายชะลอน้ำ ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยช่างคำ  หมู่ 8 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร  ชะลอความเร็วของน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ดักตะกอนหน้าดินที่ไหลลงมาจากต้นน้ำ และสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ อันเป็นการป้องกันและบรรเทาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่อย่างได้ผลมากที่สุด เนื่องจากที่ผ่านมานั้นแทบทุกอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เป็นพื้นที่เชิงเขาและมีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยอยู่เสมอ

 ในการสร้างฝายชะลอน้ำครั้งนี้ เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้คิดริ่เริ่มในการดำเนินโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเตรียมขยายโครงการไปทุกอำเภอเพื่อรับมือกับภัยแล้งและอุทกภัยได้อย่างทั่วถึง

ภาพ/ข่าว.วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 1 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 1

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »