ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการตรวจราชการ และนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 11 รอบที่ 1

0
(0)
image_print

วันที่ 25 เมษายน 2566 ณ โรงแรมแคนทารี บีช วิลล่า แอนด์ สวีท เขาหลัก นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 พร้อมคณะตรวจราชการและนิเทศงาน ร่วมสรุปผลการตรวจราชการ และนิเทศงาน กรณีปกติ เขตสุขภาพที่11 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2566 โดยมี นายแพทย์ชวนนท์ อิ่มอาบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงาพร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัด ร่วมรับฟังการสรุปผลการตรวจราชการ พร้อมรับข้อเสนอเพื่อนำไปปรับใช้ ในการตรวจราชการและนิเทศงานครั้งที่ 2 ต่อไป โอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ได้มอบเกียรติบัตรผลงานเด่นตามประเด็นการตรวจราชการ โดยจังหวัดพังงา ได้รับเกียรติบัตร ดังนี้
-ผลงานตามประเด็นจากการตรวจราชการ ลำดับ 2 การพัฒนาระบบสาธารณสุขทางทะเล
และผลงานเด่นประเภท Virtual hospital ลำดับที่ 1 เรืองการพัฒนาระบบ Telemedicine สำหรับการจัดลำดับผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปี 2566 จังหวัดพังงา ได้รับคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ กระบี่และระนอง ตามลำดับ

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »