ศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่าเหยี่ยวไฟแม่ทะ ประชุมวางแผนรับมือปัญหาไฟป่าหมอกควันพร้อมออกลาดตระเวนในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง หลังค่า PM2.5 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

มีผู้ชมบทความนี้แล้ว :: 559 0 (0) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ณ ที่ฐานบัญชาการเหยี่ยวไฟ ศูนย์บัญชาการ … อ่านเพิ่มเติม ศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่าเหยี่ยวไฟแม่ทะ ประชุมวางแผนรับมือปัญหาไฟป่าหมอกควันพร้อมออกลาดตระเวนในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง หลังค่า PM2.5 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ