อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการอบรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

0
(0)
image_print

เมื่อเวลา09.00​ น.ของ วันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่หอประชุมอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน และสังคม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์”
อำเภอพิชัยได้จัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม อุดมการณ์ ความจงรักภักดี การปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ อันมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้ดำรงอยู่มั่นคง วัฒนาสถาพรสืบไป 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสา เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบและความเสียสละต่อตนเองและสังคมให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านจิตอาสาในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง มีทักษะความรู้ และความชำนาญในการจัดการแก้ไขปัญหาของชุมชนเชิงพื้นที่ อันจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ในการนี้ นางวิพารัตน์ นาคปิ่น ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอฃอำเภอพิชัย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดจัดโครงการดังกล่าว โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาแต่ละตำบลในพื้นที่อำเภอพิชัย ทั้ง 11 ตำบล จำนวน 60 คน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ คือ นายสมเดียว เกตุอินทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ วิทยากร 904และทีมวิทยากรจากแผนกอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ณัฐ​วัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ​/ข่าว​อุตรดิตถ์​0612928668

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »