แม่ฮ่องสอนกฟภ.เร่งสนับสนุนงบรับมือไฟป่าและภัยแล้งสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่เสี่ยง

0
(0)
image_print

จังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งมอบโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ๑๓๐ ฝาย จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วันนี้ (8 มี.ค. 2566) ที่บริเวณฝายชะลอน้ำ บ้านหัวน้ำแม่สะกึด ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายพงษ์พีระ ชูชื่น ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมการส่งมอบฝายชะลอน้ำ โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ๑๓๐ ฝาย โดยการสนับสนุนงบประมาณการสร้างฝายชะลอน้ำ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และความร่วมมือจาก ๗ ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเเอกชน ประชาชนในพื้นที่ และองค์กรภาคประชาสัมคม ในการดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการกักเก็บน้ำ ชะลอการไหลของน้ำ ทำให้เกิดความชุ่มชื่น แก้ปัญหาไฟป่า ส่งผลให้พื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ และยังเป็นการช่วยป้องกันปัญหาน้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง
ทั้งนี้ ด้วยในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กระทรวงมหาดไทย ครบรอบการสถาปนา ๑๓๐ ปี และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงคุณูปการอเนกอนันต์ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดี กระทรวงมหาดไทย และ เพื่อเป็นการเผยแพร่ภารกิจที่หลากหลายของกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน ในโอกาสนี้ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ป่าไม้ของอำเภอ เพื่อการกักเก็บน้ำ เก็บกัก ตะกอน ชะลอการไหลของน้ำ ทำให้เกิดความชุ่มชื่นระบบนิเวศน์ดีขึ้น ส่งผลให้ พื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป และยังเป็นการช่วยป้องกันปัญหาน้ำป่า ไหลหลาก รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง จึงได้สร้างฝายชะลอน้ำขึ้น ในพื้นที่จำนวน ๑๓๐ ฝาย ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ประกอบด้วย พื้นที่บ้านนาปลาจาด ตำบลห้วยผา จำนวน ๕๐ ฝาย พื้นที่บ้านสบสอย ตำบลปางหมู จำนวน ๓๐ ฝาย และพื้นที่บ้านหัวน้ำแม่สะกึด ตำบลผาบ่อง จำนวน ๕๐ ฝาย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
//////////////////

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »