นนทบุรี ผวจ.นนทบุรี ร่วม DEPA และเกษตรจ.ฯ ส่งมอบโครงการโดรนเกษตรวิถีใหม่

0
(0)
image_print

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีส่งมอบโครงการโดรนเกษตรวิถีใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ทางด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) โดยมีดร. อภิชาติบุตร รอดยัง รักษาการผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ โดยการนำโดรนมาปรับใช้กับการทำเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี และนายมาโนช ระรวยรส หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกล่าวต้อนรับ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร เข้าร่วมงาน ฯ
สำหรับโครงการโดรนเกษตรวิถีใหม่ ถือเป็นหนึ่งในโครงการของจังหวัดนนทบุรี ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สนับสนุนการนำโดรนมาเป็นทางเลือกสำหรับเป็นเครื่องมือช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก ลดต้นทุนการผลิต ประหยัดเวลา และลดการใช้แรงงานคน ซึ่งตอบโจทย์ส่งเสริม สนับสนุน การปรับเปลี่ยนสู่เกษตรสมัยใหม่ (Smart Farm) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
โดยเกษตรกรกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนอำเภอเมืองนนทบุรี นอกจากจะได้รับโดรนเพื่อการเกษตรแล้ว ยังจะได้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสอนนักบินโดรนเพื่อการเกษตรแบบมืออาชีพ เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้บินโดรนจริงในการทำการเกษตรต่อไป

ภาพ/ข่าว ฉัตรมงคล สิงห์โต
จ.นนทบุรี 0654789598

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »