องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​อุตรดิตถ์​จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเครือข่ายกลุ่มอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมทำโตกหวายเทียม ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่

0
(0)
image_print

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเครือข่ายกลุ่มอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมทำโตกหวายเทียม ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
โดยมีนายดำรงค์​ ทองศรี​ ปลัดองค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ พร้อมผู้เข้ารับการอบรมและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมอาชีพและเเก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การมีคุณภาพที่ดี ได้เรียนรู้เเละมีส่วนร่วมในการสืบสาน รักษา พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนอย่างยั่งยืน
ในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอพิชัย จัดให้มีโครงการโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเครือข่ายกลุ่มอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมทำโตกหวายเทียม ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการในรูปแบบการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ จำนวน 4 วัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกลุ่มอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มจักรสานไม้ไผ่ อำเภอพิชัย จำนวน 110 คน
ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​0612928668

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »