ผู้ว่าฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพระยาพิชัยดาบหักและพิธีเบิกธรณีโครงการพัฒนาพื้นที่ผังเมืองรวมชุมชนพิชัย “โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองรวมชุมชนพิชัย”

5
(1)
image_print

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพระยาพิชัยดาบหักและพิธีเบิกธรณีโครงการพัฒนาพื้นที่ผังเมืองรวมชุมชนพิชัย
โดยมีนายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย พร้อมด้วยนางมัชฌิมา วงศ์ตั้ง ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอพิชัย ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพิชัย คณะกรรมการมูลนิธิพระยาพิชัยดาบหัก ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอพิชัย และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธีพร้อมรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน“โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองรวมชุมชนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์” พร้อมด้วยนางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมในพิธี โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ภายในอนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหักให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ มีสถาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม และสามารถรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและเพื่อความเป็นสิริมงคล จึงจัดพิธีบวงสรวงฯ และประชุมชี้แจงโครงการฯ ให้แก่หัวกน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ ภาคีเครือข่าย และประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ
ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​0612928668

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 5 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 1

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »