ชุมชนใต้สุดแม่ฮ่องสอนร่วมผลักดันโครงการสายปัญญาเพื่อพัฒนาในเงา เสริมการท่องเที่ยวจากเสน่ห์ของธรรมชาติที่หลากหลาย

5
(2)
image_print

ช่วงของวันที่ 27 – 29 มกราคม 2566 นายบรมัตถ์ ทิพกนก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย สหกรณ์การเกษตรสบเมย จำกัด ร่วมงานในเงา ภายใต้แนวคิด”สายปัญญาเพื่อพัฒนาในเงา” และร่วมเสวนาเวทีวิชาการเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในเงาอย่างยั่งยืน ในหัวข้อ”แนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างไรจึงจะทำให้เศรษฐกิจดี สุขภาพดี มีความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ในครั้งนี้ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในเงาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2566 ณ โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวทางพระราชดำริ จือทะ-สบโขง บ้านสบโขง ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งในงานดังกล่าวได้จัดกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมกีฬาเยาวชนและการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมวัฒนธรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมเวทีวิชาการ”สานปัญญาเพื่อพัฒนาในเงา” กิจกรรมการแสดงนักเรียน ชุมนุม กิจกรรมเวทีวัฒนธรรม”ฟื้นคืนจิตวิญญาณปาเกอญอในเงา(แหม่งอโกร)” กิจกรรมวิ่งเทรลการกุศลเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชายแดนสามจังหวัดของสุขศาลาบ้านสบโขง และกิจกรรมล่องแพแม่น้ำเงา
สำหรับพื้นที่ของอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถือว่าเป็นอำเภอใต้สุดของจังหวัดและมีแนวเขตติดต่อกับจังหวัดตากและเชียงใหม่ การผลักดันโครงการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตและการท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมหลายๆ โครงการ จึงประสานความร่วมมือกับจังหวัดใกล้เคียงอีกทางหนึ่ง เพื่อร่วมกันกำหนดแผนพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นระบบในทุกมิติ
ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมของอำเภอสบเมยก็คือกลอเซโล ที่เตรียมเชื่อมโยงกับโครงการนี้ให้เกิดผลต่อราษฎรในพื้นที่อย่างดีต่อไป
//////////////////////

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 5 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 2

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »