สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) จัด “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวด้านคุ้มครองผู้บริโภค”

0
(0)
image_print


เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2566
สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย อันเป็นองค์กรที่มีพันธกิจในการพัฒนางาน
สื่อสารมวลชนและมีผลงานผลิตข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับ สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) จัด “โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวด้านคุ้มครองผู้บริโภค” โดยมี คุณสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล รองเลขาธิการ สภาองค์กรของผู้บริโภค
กล่าวเปิดงาน และบรรยาย หัวข้อ “ทำความรู้จักสภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.)”
และ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันอิศราทำข่าว-คิดประเด็น การเขียน เรื่องสิทธิผู้บริโภคยังไงให้ปัง
เทคนิคการสืบค้นข้อมูลในการทำข่าวเรื่องสิทธิผู้บริโภค
โดย ดร.มนตรี จุ้ยม่วงศรี บรรณาธิการข่าวศูนย์ข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิศรา
กระบวนการนำเสนอและผลิตข่าวด้วยอินโฟกราฟิก
โดย ดร.สราวุฒิ ทองศรีคำ นักวิชาการอิสระและอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย
กระบวนการนำเสนอและผลิตข่าวด้วยคลิปวิดีโอ
โดย อนิรุตน์ มีสกุล ช่างภาพอิสระ จับกลุ่มฝึกปฏิบัติผลิตชิ้นงานข่าว
คุณสถาพร อารักษ์วทนะ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์ สภาองค์กรของผู้บริโภค ได้บรรยายให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอข่าวสิทธิผู้บริโภค
ซึ่งทางสภาองค์กรของผู้บริโภคได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวด้านคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่ 2 ภาคเหนือขึ้นครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นสื่อมวลชนจากภาคเหนือ 17 จังหวัดและคณะทำงานสภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ)
ณ ห้องช้างคลาน 1 โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »