ผู้ว่าแพร่ ร่วมกับนายวรวัจน์ อดิตรัฐมนตรี ร่วมงานวัดปงท่าข้ามประกอบพิธีพิธีพุทธา เทวา ภิเษกทเหรียญพระพุทธเมตตามหาลาภ- ท้าวเวสสุวรรณ

5
(1)
image_print

วัดปงท่าข้ามประกอบพิธีพิธีพุทธา เทวา ภิเษกทเหรียญพระพุทธเมตตามหาลาภ- ท้าวเวสสุวรรณ
…………เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ 28 มกราคม2566 เวลา 13.09 น.ณวัดปงท่าข้าม ต.บ้านปง อ.ส฿งเม่น จ.แพร่ ได้ประกอบพิธีขลังและศักดิ์สิทธิ์พิธีพุทธา เทวา ภิเษกทปลุกเสก วัตถุมงคล เหรียญพระพุทธเมตตามหาลาภ- ท้าวเวสสุวรรณ ที่รฤก พิธียกฉัตรพระธาตุเจดีย์ศรีม่วงก้ำ และ สมโภช พระพุทธรูปเนื้อสัมฤทธิ์ สี่ภาค เหรียญพระพุทธเมตตามหาลาก-ท้าวเวสสุวรรณ ที่รฤกพีธียกฉัตรพระธาตุเจดีย์ศรีม่วงกั๋และสมโภชพระพุทธรูปเนื้อสัมฤทธิ์สี่ภาค โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผวจ.แพร่ ดร.วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อดีตรมว.ศึกษาธิการ นำพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมประกอบพิธี
…………ทางด้านเกจิอาจารย์พระเถรานุเถระ พระมหาเถราจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิดปลุกเสกวัตถุมงคลเหรียญพระพุทธเมตตามหาลาภ-ท้าวเวสสุวรรณ ที่รฤกพิธียกฉัตรพระธาตุเจดีย์ศรีม่วงกั๋และสมโภชพระพุทธรูปเนื้อสัมฤทธิ์สี่ภาค เป็นเกจิดังมาจากหลายจังหวัดประกอบด้วย


พระราชเขมากร(ครูบาประยุทธ ภูริทตฺโต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าคณะจังหวัดแพร่พระราชปริยัติ(ครูบาณษิกรณ์ อรินฺทโม )เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดพะเยา
……….. พระภาวนาวิสุทธิโสภณ วิ(หลวงพ่อสุรศักดิ์ อติสกุโข) เจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวงฌจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม พระโกศัยเจติยารักษ์(ครูบาวิชาญ กิตติปญโญ) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวงรองเจ้าคณะจังหวัดแพณ๋ พระครูนิวิฐมณีวงศ์(หลวงปู่สะอาด อาวุธฑสีโล )เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว จังหวัดนครสวรรค์พระครูสมบูรณ์จริยธรรม (หลวงปู่แม้น อาจารสมฺปนฺโน) เจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอก พระนครศรีอยุธยา พระครูโกศลพิพัฒนคุณ(ครูบาเสนาะ กตสาโร )เจ้าอาวาสวัดปงทำข้ามเจ้าคณะอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พระครูวิธานพัฒนาภรณ์ (ครูบาประหยัด อคคุเตโช)เจ้าอาวาสวัดแม่พริกบน จังหวัดลำปาง พระครูสถิตธรรมานุรักษ์(หลวงพ่อบัวลอย ญาณรักชิโต)เจ้าอาวาสวัดน้อย จังหวัดสิงห์บุรี
………..พระครูนิสัยสรนาท (หลวงพ่อวีรพงษ์ เตซปุญโญ)เจ้าอาวาสวัดพระบางมงคล จังหวัตนครสวรรค์พระครูโอภาสชัยมงคล (ครูบาชัยมงคล ขยุธมฺโม)เจ้าอาวาสวัดไทรย้อย จังหวัดแพร่พระครูสุภัทรรัตนากร(ครูบาเจริญศักดิ์ สิริภทฺโท)เจ้าอาวาสวัดตอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

วัดปงท่าข้ามประกอบพิธีพิธีพุทธา เทวา ภิเษกทเหรียญพระพุทธเมตตามหาลาภ- ท้าวเวสสุวรรณ
…………เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ 28 มกราคม2566 เวลา 13.09 น.ณวัดปงท่าข้าม ต.บ้านปง อ.ส฿งเม่น จ.แพร่ ได้ประกอบพิธีขลังและศักดิ์สิทธิ์พิธีพุทธา เทวา ภิเษกทปลุกเสก วัตถุมงคล เหรียญพระพุทธเมตตามหาลาภ- ท้าวเวสสุวรรณ ที่รฤก พิธียกฉัตรพระธาตุเจดีย์ศรีม่วงก้ำ และ สมโภช พระพุทธรูปเนื้อสัมฤทธิ์ สี่ภาค เหรียญพระพุทธเมตตามหาลาก-ท้าวเวสสุวรรณ ที่รฤกพีธียกฉัตรพระธาตุเจดีย์ศรีม่วงกั๋และสมโภชพระพุทธรูปเนื้อสัมฤทธิ์สี่ภาค โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผวจ.แพร่ ดร.วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อดีตรมว.ศึกษาธิการ นำพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมประกอบพิธี
…………ทางด้านเกจิอาจารย์พระเถรานุเถระ พระมหาเถราจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิดปลุกเสกวัตถุมงคลเหรียญพระพุทธเมตตามหาลาภ-ท้าวเวสสุวรรณ ที่รฤกพิธียกฉัตรพระธาตุเจดีย์ศรีม่วงกั๋และสมโภชพระพุทธรูปเนื้อสัมฤทธิ์สี่ภาค เป็นเกจิดังมาจากหลายจังหวัดประกอบด้วย
พระราชเขมากร(ครูบาประยุทธ ภูริทตฺโต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าคณะจังหวัดแพร่พระราชปริยัติ(ครูบาณษิกรณ์ อรินฺทโม )เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดพะเยา
……….. พระภาวนาวิสุทธิโสภณ วิ(หลวงพ่อสุรศักดิ์ อติสกุโข) เจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวงฌจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม พระโกศัยเจติยารักษ์(ครูบาวิชาญ กิตติปญโญ) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวงรองเจ้าคณะจังหวัดแพณ๋ พระครูนิวิฐมณีวงศ์(หลวงปู่สะอาด อาวุธฑสีโล )เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว จังหวัดนครสวรรค์พระครูสมบูรณ์จริยธรรม (หลวงปู่แม้น อาจารสมฺปนฺโน) เจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอก พระนครศรีอยุธยา พระครูโกศลพิพัฒนคุณ(ครูบาเสนาะ กตสาโร )เจ้าอาวาสวัดปงทำข้ามเจ้าคณะอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พระครูวิธานพัฒนาภรณ์ (ครูบาประหยัด อคคุเตโช)เจ้าอาวาสวัดแม่พริกบน จังหวัดลำปาง พระครูสถิตธรรมานุรักษ์(หลวงพ่อบัวลอย ญาณรักชิโต)เจ้าอาวาสวัดน้อย จังหวัดสิงห์บุรี
………..พระครูนิสัยสรนาท (หลวงพ่อวีรพงษ์ เตซปุญโญ)เจ้าอาวาสวัดพระบางมงคล จังหวัตนครสวรรค์พระครูโอภาสชัยมงคล (ครูบาชัยมงคล ขยุธมฺโม)เจ้าอาวาสวัดไทรย้อย จังหวัดแพร่พระครูสุภัทรรัตนากร(ครูบาเจริญศักดิ์ สิริภทฺโท)เจ้าอาวาสวัดตอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 5 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 1

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »