สุโขทัย อพท. 4 พบสื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์เครือข่าย สร้างการรับรู้ชุมชนสร้างสรรค์

5
(1)
image_print

พันเอกนาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 เป็นประธานในการประชุมสร้างการรับรู้ชุมชนสร้างสรรค์ ประชาสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมพระร่วง ชั้น 2 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 มี ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย และสื่อมวลชนในจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจดังกล่าว
พันเอกนาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 กล่าวว่า อพท.4 เล็งเห็น ถึงความสำคัญเครือข่ายสื่อมวลชนในจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสร้างการรับรู้ให้กับชุมชน ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งสื่อมวลชนยังสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องเมืองสร้างสรรค์จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อีกทั้ง อพท.4 มีแผนดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อนำเสนอ ขายเส้นทางชุมชน ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ สู่ตลาดคุณภาพสูง
ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางอพท.4 จะได้บูรณาการ การทำงานร่วมกันกับสื่อมวลชน สร้างเครือข่ายสื่อมวลชนในจังหวัดสุโขทัย และสร้างการรับรู้กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดสุโขทัย ผ่านช่องทางของสื่อมวลชนในจังหวัดสุโขทัยต่อไป
ฤดี ธนวณิชย์วรชัย จังหวัดสุโขทัย

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 5 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 1

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »