ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ร่วมกับจิตอาสาสมัคร จัดกิจกรรมดำน้ำฟื้นฟูปะการังเก็บขยะ เกาะไข่ใน และเกาะไข่นอก

0
(0)
image_print

เมื่อ วันที่ 21 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ส่วนบริหารทั่วไป และส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับเทศบาลตำบลพรุใน กำนันตำบลพรุในและผู้ประกอบการบนเกาะไข่ เครือข่ายนักดำน้ำอาสาสมัคร ร่วมกันจัดกิจกรรมดำน้ำปลูกฟื้นฟูปะการัง
เก็บขยะในแนวปะการังและเก็บขยะชายหาดตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรประการัง โดยการมีส่วนร่วม ณ หมู่เกาะไข่ ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา โดยมี นายประถม รัสมี ผอ.สทช.6 เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ว่าที่พันตรีอภิญญา ศักดินันท์ นายอำเภอเกาะยาว /ผอ.ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเกาะยาวเเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมดำน้ำเก็บขยะในแนวประการัง บริเวณ เกาะไข่นอก และเกาะไข่ใน ได้ขยะน้ำหนักรวม 283 กิโลกรัม ขยะที่พบ ได้แก่ อวน เศษเชือก และขวดแก้ว โดยมีนักดำน้ำ SCUBA เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน

  1. กิจกรรมเก็บขยะชายหาดบริเวณเกาะไข่นอก และเกาะไข่ใน ได้ขยะน้ำหนักรวม 525 กิโลกัรม ขยะที่พบ ได้แก่ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก และถุงพลาสติก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน
  2. กิจกรรมตรวจสอบการปลูกฟื้นฟูประการังและ ปลุกปะการังเพิ่มเติมบริเวณเกาะไข่ใน จำนวน 200 กิ่ง โดยมีนักดำน้ำ SCUBA ร่วมกิจกรรม 30 คน
    ในนามของอำเภอเกาะยาวเขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ทุกระดับจากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งผู้นำท้องที่และท้องถิ่นรวมถึงผู้ประกอบการบนเกาะไข่ นอก และเกาะไข่ใน โดยเฉพาะทีมนักดำน้ำ SCUBA อาสาสมัครฟื้นฟูปะการัง หมู่เกาะไข่ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักในความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการังในหมู่เกาะไข่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพังงา รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวบนหมู่เกาะไข่ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขี้น โดยเฉพาะการคัดแยกขยะและเก็บขยะคืนสู่ฝั่งซึ่งจะเป็นผลให้การท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นไปอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »