ระดมทุนหางบจัดทำป้ายหมู่บ้าน และอาคาร ชรบ.หมู่บ้าน

0
(0)
image_print

ระดมทุนหางบจัดทำป้ายหมู่บ้าน และอาคาร ชรบ.หมู่บ้าน
วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 17:00น. นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายหมู่บ้าน และอาคาร ชรบ.หมู่บ้าน บ้านเหมืองใหม่ หมู่ที่ 5 และป้ายหมู่บ้าน บ้านแม่จั๊วะ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

โดย นายสิทธิชัย กาศเจริญ กำนันตำบลแม่จั๊วะ กล่าวว่า ป้ายหมู่บ้าน ทั้ง 2 หมู่บ้าน และอาคารหลังดังกล่าว สำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือ ความเข้มแข็งโดยการนำของผู้นำ และประชาชนในพื้นที่ ชุมชนสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ ของชาวแม่จั๊วะ

ในการบริจาคทั้งพื้นที่ ทุนทรัพย์ และวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อและเกื้อกูล อีกทั้งยังสามารถช่วยสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันของคนในชุมชน เป็นการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน และชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากอาคารหลังดังกล่าวอย่างคุ้มค่า และในขณะเดียวกันก็ต้องช่วยกันบำรุงรักษาด้วย

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »