สุโขทัย นักวิ่งจากทั่วประเทศกว่า1,200 คนวิ่งเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

0
(0)
image_print

จังหวัดสุโขทัยร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย ชมรมวิ่ง 2.5 สุโขทัย จัดกิจกรรมพ่อขุน 42กม. (วิ่งเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช) ณ บริเวณหน้าวัดมหาราตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 16 แล้ว โดยมีนายสุชาติ ที่คะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานปล่อยตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์พระร่วง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงอัจฉริยภาพทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ ศาสนาและศิลปวิทยาต่างๆ ที่สำคัญยิ่งคือพระองค์ได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.1826 ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริม ให้ประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา เพื่อการมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง รวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับ การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพิ่มในการท่องเที่ยวให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดสุโขทัย และยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในจังหวัด และประเทศ ตามนโยบาย ฟื้นประเทศด้วยท่องเที่ยว โดยการใช้ Sport Tourism เป็นเครื่องมือในการฟื้นเศรษฐกิจในจังหวัดสุโขทัย โดยมุ่งหวัง ให้กิจกรรมกีฬา เป็นกลไกลในการขับเคลื่อนและกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรอง กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสุโขทัย ให้กลับมาเจริญเติบโตอีกครั้ง นำไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสุโขทัยเมืองมรดกโลก
สำหรับกิจกรรมพ่อขุน 42 ก.ม. วิ่งเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มีนักวิ่งจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน1,200 คน แบ่งการแข่งขันออกเป็นวิ่ง Full Marathon 42 ก.ม. วิ่ง Half Marathon 21.4 ก.ม. วิ่ง Minil Marathon 10 ก.ม. และวิ่ง Fun Run 5 ก.ม. ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นักกีฬาจะได้วิ่งผ่านเส้นทางภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และพื้นที่โดยรอบที่มีบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงาม อีกด้วย
ฤดี ธนวณิชย์วรชัย จังหวัดสุโขทัย

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »