นนทบุรี กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2565 ของจังหวัดนนทบุรี ”

0
(0)
image_print

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2565 ของจังหวัดนนทบุรี พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA และระดับ A จำนวน 37 แห่ง โดยมี นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางดวงกมล เจริญรุกข์ วงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช.ประจําจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม และประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ยังมีการแสดงต่อต้านการทุจริตของตัวแทนนักเรียน และการพูดสุนทรพจน์ “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” ณ ห้องประชุมพระนั่งเกล้า ชั้น 3 อาคาร 3 ชั้น ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
ด้วยจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2565 ของจังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด “ Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริต และการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นภายในองค์กร

ภาพ/ข่าว ฉัตรมงคล สิงห์โต
จ.นนทบุรี

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »