นนทบุรี พม.จ.นนทบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

0
(0)
image_print

วันนี้( 28 พ.ย.65) ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 5 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว เพื่อรวมพลังทุกภาคส่วนของสังคมเป็นเครือข่ายในการหยุดทำร้ายและยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งการรณรงค์ติดริบบิ้นสีขาวเป็นการรณรงค์ เนื่องจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงเพียงฝ่ายเดียว แต่มีผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน ครอบครัว สังคม ชุมชน จำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือแก้ไขอย่างจริงจัง เพื่อให้ผู้ชายได้ปรับเปลี่ยน เจตนคติและมีส่วนร่วมในการยุติปัญหาความรุนแรงต่อสตรีโดยเห็นว่าความรุนแรงต่อสตรีเป็นปัญหาที่สำคัญสมควรได้รับการแก้ไข คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 กำหนดให้ เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น “ เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็กและสตรี ”

ภาพ/ข่าว ฉัตรมงคล สิงห์โต
จ.นนทบุรี

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »