จังหวัดแพร่ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน 8 จังหวัด 108 ทุน

0
(0)
image_print

ตามที่สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กำหนดจัด “โครงการ 910 ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีทลวง 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตลอดจนบรรเทาความเดือนร้อนแก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อย ในทั่วทุกภูมิภาครวมทั้งสิ้น 910 ทุนนั้น

โดยวันนี้(24พ.ย.65) ที่เวลา 13.29 น. ที่หอประชุมตรีเทพ สถาบันพัฒนาการป่าไม้แพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายอภิชาต โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกันมอบทุนการศึกษา เพื่อนักเรียนที่ขาดแคลนแก่นักเรียนในพื้นที่จังทวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ น่าน และจังหวัดแพร่ รวม 108 ทุน ตาม “โครงการ 910 ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565

โดยประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์อุปถัมภิกาสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกล่าวถวายอาเศียรวาท และมอบทุนการศึกษาดังกล่าว ในการนี้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) ได้สนับสนุนผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วย /.

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »