มท.1 สัมมนาสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย

0
(0)
image_print

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดงานสัมมนา สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เน้นย้ำความสำคัญของการกระจายอำนาจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2565 เวลา 09.00 น.ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา “การพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นสู่ความเป็นเมือง ตามหลักการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย” จัดโดยสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย พร้อมกล่าวปาฐกถา “บทบาท อบต.กับการพัฒนาฐานรากประเทศไทย” โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกว่า 6,000 คน จากองค์การบริหารส่วนตำบล 5,300 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมการสัมมนา

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การสัมมนาในครั้งนี้ จะช่วยให้ทุกคนมีแนวทางที่จะใช้ในการบริหารงานในพื้นที่ของตัวเอง ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นผลดีต่อผู้บริหารทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมในวันนี้ทุกท่านดำรงจุดมุ่งหมายที่ได้กล่าวไว้คือ การทำงานด้วยความโปร่งใส่ เพื่อพี่น้องประชาชน เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยการบริหารราชการในประเทศไทย มีการแบ่งอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด อย่างไรก็ตามการบริหารราชการแผ่นดินต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งสามเรื่อง ทั้งการรวมอำนาจ แบ่งอำนาจ กระจายอำนาจ ซึ่งท่านผู้บริหารทุกท่านมาจากการเลือกตั้ง การกระจายอำนาจจึงเป็นคำตอบที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้ดี ตอบสนองต่อประชาชนได้ดี

ทั้งนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำถึงหลักความโปร่งใสและการทำงานหนัก เพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความไว้วางใจ ทำให้ประชาชนในพื้นที่อยู่ดี กินดี มีความสุข บำบัดทุกข์ บำรุงสุข รับใช้ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน


นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »