สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้(Knowledge-Based OTOP)คัดสรรผลิตภัณฑ์โอท้อป

5
(1)
image_print

ที่ห้องประชุมห้องอาหารแลบัว ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้(Knowledge-Based OTOP)คัดสรรผลิตภัณฑ์โอท้อป
โดยมีนายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ จ.ส.ต.ณรงค์ สีสืบวงษ์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางศิริวรรณ วงศ์หนัก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ นายณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ หน.ศูนย์ข่าวไทยนิวส์อุตรดิตถ์ น.ส.อลิษา เปียงตั้ง ผช.ปชส.อุตรดิตถ์ พร้อมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ และผู้ประกอบการสินค้าโอท้อปกลุ่มDและโอท้อป 3 ดาวเข้าร่วมการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้(Knowledge-Base OTOP : KBO) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge- Base OTOP : KB0) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกระบวนการกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)ประกอบด้วย ๆ กิจกรรม กิจกรรมที่ , การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด และกิจกรรมที่ 20พัฒนาผลิตภัณฑ์ (TOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ (BO จังหวัด จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์นวัตกรรม ในด้านคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รูปแบบ ดีไซน์ การสร้างเรื่องราว (story of product) ช่องทางการตลาด และการสร้างแบรนด์ และดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น จาก 20 ผลิตภัณฑ์ จำนวน , ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กล้วยผงอัดเม็ด จากกลุ่มพรจากแม่ฟาร์ม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมที่ ประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KB0 จังหวัด จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนสำหรับการ คัดเลือกผลิตภัณฑ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 30กลุ่ม (เอกสารหมายเลข ๒) โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ให้คงเหลือ จำนวน 20 กลุ่มเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ 1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ผลิต /ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อพัฒนาศักยภาพและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP ระหว่างวันที่ 8- 9ธันวาคม 2566“ โดยดำเนินการคัดเลือก ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP นำเสนอกลุ่มละ 5 นาที และกรรมการซักถาม มีกลุ่มผู้ประกอบการโอท้อปที่ผ่านการคัดเลือก 20 กลุ่มจาก 30 กลุ่ม และใน 20 กลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ ในช่วงที่ 2 ในเดือนธันวาคม 2565 ที่จะถึงนี้
ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์ 0612928668

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 5 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 1

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »