อำเภอฟากท่า​ อุตรดิตถ์​มอบบ้านที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสําหรับคนพิการ

1
(1)
image_print


เมื่อเวลา09.00​ น.ของวันที่ 27 กันยายน 2565 นายกิติพงศ์ อุระวัตร นายอำเภอฟากท่า เป็นประธานพิธีมอบบ้านที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสําหรับคนพิการ ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเสี้ยว อําเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ในการนี้ นางจันทนา โพธิ์จวง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเสี้ยว ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินการและร่วมมอบที่อยู่อาศัยและถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภคบริโภค)ให้กับผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลบ้านเสี้ยว จำนวน 6 ราย ดังนี้
-นางสาวเรียน แก้ววังอ้อ บ้านเลขที่ 53/1 หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านเสี้ยว


– นางตี เย็นใจ บ้านเลขที่ 54/2 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเสี้ยว
– นางใส สีกัน บ้านเลขที่ 57/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเสี้ยว
– นางซ้อน สายบัวขาว บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเสี้ยว
– นายยงยูร พวงศรี บ้านเลขที่ 104 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเสี้ยว
– นายป้อ ดาดี บ้านเลขที่ 193/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเสี้ยว
โดยมี ประธานสภา /รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว,พัฒนาการอำเภอ,รองนายกกิ่งกาชาดอําเภอฟากท่า , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (เขตอําเภอฟากท่า),ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตําบลบ้านเสี้ยว,
สมาชิกสภาและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเสี้ยว ร่วมกิจกรรมดังร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 1 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 1

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »