ม.แม่โจ้พัฒนา และส่งเสริมศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์การประมง ส่งเสริมความรู้นักเรียน นักศึกษา พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์(Gifted Science)

4.3
(7)
image_print

ม.แม่โจ้พัฒนา และส่งเสริมศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์การประมง ส่งเสริมความรู้นักเรียน นักศึกษา พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์(Gifted Science)


เมื่อเร็วนี้/ที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ซึ่งเป็นนักเรียนในโครงการ Gifted Science โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยมีว่าที่ร้อยตรี รศ.ดร.จงกล พรมยะ คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม และคณะ เป็นวิทยากรในการอบรม ในวันที่ 24-25 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับการอบรมจำนวนมากโดยนำความรู้ที่ได้รับในการอบรมนำไปพัฒนาด้านวิชาชีพเกี่ยวกับการทำประมงสัตว์น้ำในโอกาสต่อไป ///////////

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 4.3 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 7

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
3.5 (2 votes)

Leave a Reply

Translate »