สาธารณสุขจังหวัดแพร่เข้าร่วมพิธีสดุดีวีรกรรมสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่

4.5
(2)
image_print

วันนี้ เวลา 07.30 น. วันที่ 26 กันยายน 2565 นายประเสริฐ กิตติประพัสร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้รับมอบหมายจากท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่เข้าร่วมพิธีสดุดีวีรกรรมสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ เป็นประธานในพิธี

มหาบุรุษท่านแรก “ปู่พญาพล” พระราชนัดดาแห่งกษัตริย์น่านเจ้า ได้อพยพผู้คนหนีสงครามแย่งดินแดนจากเมืองเชียงแสน เมืองไชยบุรี และเวียงพางคำลงมาทางใต้ ถึงสองฟากฝั่งแม่น้ำยม รวบรวมผู้คนจากเขตแขวงต่างๆขยายเป็นบ้านเป็นเมืองขึ้นมา ประมาณปีพุทธศักราช 1372 นับว่าเป็นผู้สถาปนาเมืองแพร่ และเป็นเจ้าหลวงองค์แรกของเมืองแพร่ จัดระเบียบบ้านเมืองโดยใช้พุทธธรรมเป็นรากฐาน ทำให้ประชาชนและสังคมเมืองแพร่อยู่ร่มเย็นเป็นสุข

มหาบุรุษท่านที่สอง “พระยาเมืองไชย” หรือ “พระยาศรีสุริยวงศ์” นักรบและเจ้าเมืองผู้กล้าหาญของเมืองแพร่ ปกครองเมืองแพร่ระหว่างปีพุทธศักราช 2311 – 2353 (42 ปี) เป็นเจ้าเมืองที่มีฝีมือในการรบในศึกสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ตีทัพพม่าออกจากเชียงแสน และหัวเมืองน้อยใหญ่จากแผ่นดินล้านนา และปราบปรามเมืองเชียงตุงที่เกิดการแข็งเมืองจนได้รับชัยชนะ

คุณูปการอันยิ่งใหญ่ของสองบรรพชนชาวแพร่ สมควรที่จะยกย่องสรรเสริญ และสดุดีให้เป็น “สองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่” อย่างแท้จริง หากไม่มีท่านทั้งสองได้สร้างวีรกรรมไว้แต่อดีตกาล จังหวัดแพร่อาจไม่มีชื่อปรากฎในแผนที่ประเทศไทยเลยก็ได้

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 4.5 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 2

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »