นพค.31 สนภ.3 นทพ.ร่วมกันขนย้ายและส่งมอบอุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์แก่ผู้พิการ

0
(0)
image_print

นพค.31 สนภ.3 นทพ.ร่วมกันขนย้ายและส่งมอบอุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์แก่ผู้พิการ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 บก.ทท. (นทพ.)โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ./ผอ.ศบภ.
จัดกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชน
นำกำลังพลจิตอาสา นพค.31 ฯ และ รยบ.สัมภาระ จำนวน 1 คัน ร่วมกับ นายสหชาติ คำพูน ขนส่งจังหวัดน่าน นายปกป้อง ว่องวัฒนเกียรติ ผู้ตรวจการและเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการขนส่ง และเจ้าหน้าที่ รพ.น่าน ร่วมกันขนย้ายและส่งมอบอุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์แก่ผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน เพื่อเป็นการช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจต่อผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกให้กำลังพลได้ตระหนักพร้อมให้ความสำคัญในการเสียสละ โดยการบูรณาการทำความดีร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่

ณ บ.สวนทราย ต.ป่ากลาง อ.ปัว และ บ.สบเป็ด ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ในครั้งนี้

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »