สุโขทัย งานแสดงสินค้าหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านเมืองสร้างสรรค์ย่านเมืองเก่า Creative City

0
(0)
image_print

จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 หรือ อพท.4 จัดงานแสดงสินค้าหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านย่านเมืองสร้างสรรค์จังหวัดสุโขทัย “Creative City เมืองสร้างสรรค์ย่านเมืองเก่า” ภายใต้โครงการพัฒนายานเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมืองมรดกโลกและเมืองสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2565 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานจัดให้มีการแสดงสินค้าและสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชนอัตลักษของย่านเมืองสร้างสรรค์ จำนวน 30 บูท จัดให้มีการแสดง ศิลปะ ดนตรี พื้นบ้าน บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของย่านเมืองสร้างสรรค์
นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่าการจัดแสดงสินค้าหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ย่านเมืองสร้างสรรค์จังหวัดสุโขทัย “Creative City เมืองสร้างสรรค์ย่านเมืองเก่า”ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากจังหวัดสุโขทัย ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน การส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงอาชีพ เข้าถึงการสร้างรายได้ การเข้าถึงพื้นที่ทางเศรษฐกิจ ความเท่าเทียมทางสังคม และการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวสุโขทัย การพัฒนาสร้างสรรค์เป็นกระบวนการขับเคลื่อนและสร้างเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชนเพื่อสร้างเอกลักษณ์ในพื้นที่ โดยได้นำกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในชุมชน สะท้อนผ่านเรื่องราว Story ของชุมชนนั้น ๆ
นายวีรวิทย์ ฉันทวรางค์ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้จัดการ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 กล่าวว่า สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 หรือ อพท.4 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหน่วยดำเนินงานขับเคลื่อนจังหวัดสุโขทัยเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแสดงสินค้าหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านย่านเมืองสร้างสรรค์จังหวัดสุโขทัย “Creative City เมืองสร้างสรรค์ย่านเมืองเก่า ภายใต้โครงการพัฒนายานเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมืองมรดกโลกและเมืองสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ในระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2565 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยภายในงานมีการจัดการแสดงสินค้าและสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชนอัตลักษของย่านเมืองสร้างสรรค์ จำนวน 30 บูท จัดให้มีการแสดง ศิลปะ ดนตรี พื้นบ้าน ทีบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของย่านเมืองสร้างสรรค์ การเสวนาย่านเมืองสร้างสรรค์ ยุค New normal ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าชมภายในงานและเลือกซื้อสินค้ากันจำนวนมาก


ภาพ/ข่าว.ฤดี ธนวณิชย์วรชัย จังหวัดสุโขทัย

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »